Vítejte v mém tvořivém světě...

Jsem kreativní žena, milovnice ručních prací, lektorka tvořivých kurzů a průvodkyně po krásách naší vlasti.

Baví mě probouzet v ženách jejich vlastní tvořivý potenciál, inspirovat se navzájem. Ctím a učím tradiční techniky jako je šití, výšivka, slámování, ale ráda zkouším i nové, kombinuji, recykluji…

Mé tvůrčí začátky

V dětství se má tvořivá duše tetelila blahem. Nejprve přišly na scénu mé úžasně zručné babičky, jedna švadlena a druhá cukrářka, aby mi předaly lásku k ručním pracím.

Když nastal čas vybrat si budoucí povolání, zvítězilo mé chtění stát se učitelkou. Pro nikoho žádné překvapení, když oba rodiče byli kantoři. Absolvovala jsem dvě pedagogické školy se zaměřením na výtvarnou výchovu a vesele tvořila dál. V tuto dobu byly šicí stroj, jehla a nit mými věrnými pomocníky. V obchodech nic nebylo, šilo se o sto šest a ve mně rostla touha po originalitě.

Ale co dál? Jít učit? 

Bylo mi dvacet, cítila jsem se příliš mladá a nezkušená, abych šla někoho něco učit. Moje duše toužila po dobrodružství, poznat svět, vnímat jeho krásy a to vše na živo, ne z učebnic a školních lavic.

Dobrodružné období začalo…

Vyrazila jsem pracovat, učit se nový jazyk, inspirovat se do slunného Španělska. Zcela mě to pohltilo. Byla to jedna z nejbarevnějších etap mého života, z které čerpám dodnes.

Španělština se mi vryla pod kůži a stala se mou obživou. Otevřela se mi tak cesta do cestovního ruchu, průvodcování a dalšího osobního rozvoje.

Po téměř deseti letech ve službách turismu přišlo období zklidnění a nového probuzení.

Restart v podobě mateřské dovolené

Má tvořivá duše chtěla být opět více živena. Hnací silou mi byla touha po kráse a originálních doplňcích. Šila jsem a vyšívala nejprve pro sebe, kamarádky, na přání a po té začala některé kousky pouštět do světa přes fler.cz .

Po mateřské dovolené u mě začalo sílit přání... sdílet můj tvořivý svět s ostatními, lektorovat, inspirovat se navzájem. Od roku 2014 pořádám vlastní tvořivé dílny, kurzy šití, výšivky, slámování...